Logo Jans en CO
Telraam
Jans & CO voor een zorg minder

Wat doet Jans & CO voor u


Informatie inzamelen

Nadat wij de beschikking hebben ontvangen zullen we contact met u of uw begeleiding opnemen. Wij zullen veel informatie van u nodig hebben. Informatie zoals, kopieën ID/paspoort,  bankafschriften, informatie over uw inkomen en uitgaven, belastingen en beschikking van de CAK (indien van toepassing).

 

Nieuwe bankrekeningen

Na ontvangst van deze informatie zullen wij bankrekeningen op uw naam bij de Rabobank openen. Als u al bankiert bij de Rabobank, dan zullen wij uw bankrekeningen overnemen. Dit moeten wij doen om alle financiële zorg van u over te nemen.

Wij kunnen geen bankrekeningen aanhouden bij een andere bank.

 

Wij openen 3 bankrekeningen. Een beheerrekening, een leefgeldrekening en een spaarrekening;

 

De beheerrekening is de rekening waarop alle inkomsten komen en waar alle vaste lasten van worden betaald. Deze rekening staat op uw naam, maar wij beheren deze.

 

De leefgeldrekening is voor uzelf. Wij spreken van tevoren af wat voor bedrag en hoe vaak er leefgeld op deze rekening wordt gestort.

 

De spaarrekening vullen wij maandelijks aan indien daar ruimte voor is.

 

Uw situatie – in eerste oogopslag

Wij bekijken uw financiële situatie en bekijken hoeveel leefgeld u kunt ontvangen. Dit is nog geen definitieve afspraak omdat wij minstens 2 of 3 maanden nodig hebben om goed uw situatie in kaart te brengen. Als dit is gedaan ontvangt u een budgetplan.

 

Wijzigingen postadres

Omdat wij alle financiële zorg van u overnemen is het noodzakelijk dat wij uw facturen en financiële post ontvangen.  Wij kunnen dan zorgen dat de facturen op tijd worden betaald. U behoeft dan deze post niet door te sturen en geeft het u minder zorg. Wij sturen adreswijzigingen en melding van onder bewindstelling naar al uw financiële contacten.

 

Budgetplan

Na ongeveer 2 of 3 maanden ontvangt u van ons een budgetplan. Een budgetplan is een overzicht van uw maandelijks inkomsten en uitgaven. Echt duidelijk worden deze nadat u bij ons een paar maanden onder bewind bent. Soms is dat sneller afhankelijk van uw situatie. Als het wenselijk is kunnen wij dit in een persoonlijk gesprek toelichten.

 

Beginstand & Plan van Aanpak

Wij dienen aan de rechtbank een beginstand door te geven van al uw bankrekeningen en bezittingen. Deze beginstand is in feite uw financiële stand van zaken bij aanvang van de onderbewindstelling. Indien u in staat bent volledig zelfstandig te begrijpen wat u ondertekent, dan ontvangt u de beginstand eerst ter ondertekening, deze wordt daarna naar de rechtbank opgestuurd.

 

Van te voren wordt bepaald wat u wilt en kunt d.m.v. “verklaring cliënt”. Deze ontvangt u met deze informatie.

De beginstand is nodig om een jaar later de Rekening en Verantwoording te kunnen maken.

 

Bij de beginstand doen wij een “plan van aanpak”. Dit is een soort gespreksverslag waarin  kort wordt toegelicht wat er besproken is ten aanzien van het uitvoeren en de toekomstvisie van het bewind. Indien alles duidelijk is, ondertekent u deze en stuurt deze met de beginstand retour.

 

Klantrapportage

In plaats van het versturen van de klantrapportages per post kunnen wij nu een beveiligde klantenportal aanbieden, te weten:  https://2look.jans-en-co.nl

Met een unieke inlogcode en wachtwoord kan je hierop inloggen en de bankafschriften

raadplegen.

Tevens kan je ook hierin het budgetplan (overzicht maandelijkse inkomsten en uitgaven) zien,   

geplande betalingen, jaaroverzicht en eventuele schulden. Ook kan je dit inzien op elk  

gewenst moment via je mobiel of tablet.

  

Een andere optie is dat wij de klantrapportages per e-mail versturen. Dit doen we dan

aangetekend en eens per kwartaal (dus niet iedere maand). Echter is het hierbij niet mogelijk

om je budgetplan, geplande betalingen, jaaroverzicht en eventuele schulden te zien.

 

Per jaar leggen wij verantwoording af aan u en de Rechtbank. Dit heet een “Rekening en Verantwoording” 

 

Verzekeringen

Iedereen die bij ons onder bewind is gesteld moet voldoende zijn verzekerd. Indien dit niet het geval is, zullen wij dit voor u regelen (inboedel-, AVP- en eventueel uitvaartverzekering).

 

Voorzieningen

Wij zullen ook voor u uitzoeken of u recht heeft op bepaalde voorzieningen zoals bijzondere bijstand voor kosten bewind, huur- en zorgtoeslag of individuele inkomenstoeslag.

 

Belastingen

Wij verzorgen voor u de aangifte inkomstenbelasting, de kosten daarvoor worden bij u niet in rekening gebracht.

 

Kosten bewind

De kosten voor het bewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Deze kosten brengen wij maandelijks bij u in rekening. Indien u geen of een beperkt vermogen heeft en een minimum inkomen vragen wij bijzondere bijstand aan bij uw gemeente voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding. 

 

Klantencontact

In het begin zullen wij vaker contact hebben met u of uw begeleiding. Bij de intake of bij één van de eerste bezoeken, zullen wij afspreken wie de contactpersoon wordt; uzelf of uw begeleiding. Naarmate uw dossier op orde is, zullen de persoonlijke contacten verminderen. Meestal kunnen dingen per telefoon of e-mail geregeld worden.

Indien gewenst zullen wij eens per jaar langskomen of bellen om te kijken of alles naar wens verloopt. Dit is ook vaak een moment waarbij de jaarlijkse Rekening en Verantwoording kan worden toegelicht.

 

Extra geld aanvragen

Hiermee wordt bedoeld het geld dat buiten het leefgeld nodig is voor bijvoorbeeld kleding, aanschaf duurzame goederen en vakanties. Deze aanvragen worden gedaan door de contactpersoon. Indien dit iemand anders is, dan zullen wij dit nagaan bij de contactpersoon.

Extra geldaanvragen dienen een werkdag van tevoren te worden aangevraagd. Soms kan het dezelfde dag tot en met 12 uur.

 

Als er sprake is van schulden

Een bewindvoerder is géén schuldhulpverlener. Wel is het onze taak om regie te behouden over de schulden. De volgende taken vallen onder een bewindvoerder indien er sprake is van schulden;

  • in kaart brengen van de schulden en/of betalingsachterstanden
  • eventueel betalingsregelingen treffen met schuldeisers
  • indien problematische schulden zal er doorverwezen worden naar een schuldhulpinstantie

Dit traject blijven wij begeleiden.

 

Wij geven:


Opbouwend advies

opbouwend advies,

Een goede samenwerking

een goede samenwerking,

Puzzel

zodat je financiële puzzel klopt

© Jans en co       Disclaimer    Sitemap

ontwerp, realisatie en CMS: Lab 35 | Aalsmeer.nu