Logo Jans en CO
Telraam
Jans & CO voor een zorg minder

Wat moet u zelf doen


  • U als cliënt dient zelf voor uw inkomen te zorgen. U moet zelf bijvoorbeeld de werkbriefjes van het UWV invullen en opsturen indien dit van toepassing is.
  • Ook indien er een uitkering moet worden aangevraagd, dient u dit zelf of met uw begeleiding te doen.
  • Wij verzoeken u alle financiële post naar ons op te sturen.
  • Wij verzoeken u geen abonnementen af te sluiten voor telefonie, literatuur en andere abonnementen zonder eerst bij ons toestemming te vragen. Dit is belangrijk omdat wij eerst moeten kijken of er financiële ruimte is. Alle door uzelf gemaakte financiële afspraken of afgesloten abonnementen worden door ons ongedaan gemaakt.
  • Als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie dient u ons, indien mogelijk, vooraf te informeren.
  • Wij hebben geen gelegenheid om cliënten te ontvangen dus verzoeken wij u niet langs te komen.
  • Het is de bedoeling dat u zo veel mogelijk meewerkt en niet tegen uw zin in met ons werkt. Indien u problemen heeft met ons of onze werkwijze, willen wij dit met u bespreken. Wij verzoeken u dit tijdig te doen zodat wij een passende uitleg en oplossing kunnen bieden.
  • Indien u klachten heeft verwijzen wij u naar het klachtenreglement welke u bij de intake heeft ontvangen.
 

Wij geven:


Opbouwend advies

opbouwend advies,

Een goede samenwerking

een goede samenwerking,

Puzzel

zodat je financiële puzzel klopt

© Jans en co       Disclaimer    Sitemap

ontwerp, realisatie en CMS: Lab 35 | Aalsmeer.nu